Akustyka – ciekawe zjawisko

Akustyka jest bardzo ważnym działem fizycznym, który obejmuje wszelkie zjawiska związane z powstawaniem i oddziaływaniem fal akustycznych. Akustyka zajmuje się przede wszystkim praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych. Akustyka bada zarówno teoretycznie jak i praktycznie zjawiska dźwiękowe, ultradźwiękowe i infradźwiękowe. Akustyka ogólna jest podstawowym działem, który bada zjawiska charakterystyczne dla wszelkiego rodzaju fal. Bardzo ważne w akustyce